Posted on

Klantenservice

Waarom voert Greenpeace deze campagne?

Europa is de grootste importeur van vis in de wereld. Supermarkten verkopen ook in Nederland het merendeel van de vis en dit neemt verder toe. De laatste jaren verschenen steeds meer nieuwe soorten als marlijn, zwaardvis en verse tonijn in de supermarkten.

Als we doorgaan met de huidige roofbouw op vis, zijn de zeeën en oceanen straks leeggevist en is het zeeleven onherstelbaar beschadigd. Toch liggen bij de meeste supermarkten nog veel vissoorten in de schappen waar achter grote problemen schuilen (overbevissing en destructieve vangst en kweektechnieken). Supermarkten zijn in Nederland verantwoordelijk voor 80% van alle verkoop van vis, de rest wordt verkocht via de viswinkels en op de markt. Greenpeace vraagt supermarkten opheldering te geven over de herkomst van deze producten, een duurzaam inkoopbeleid op te stellen en te stoppen met de verkoop van rode soorten.

Supermarkten moeten hun geweten laten spreken en in de toekomst durven kijken! Alleen met een duurzame verkoop van vis krijgen bedreigde soorten de kans om zich te herstellen. Daar hebben we op den duur allemaal profijt van.

Wat gaat Greenpeace doen?

Greenpeace gaat consumenten informeren over de grote problemen waarin de oceanen verkeren en wat de vis in de supermarkt daarmee te maken heeft. Samen met consumenten gaan we supermarkten oproepen om te stoppen met de verkoop van foute vis en duurzaam in te kopen. Alleen dan kunnen we in de toekomst ook nog genieten van rijke zeeën en vis op ons bord.

Wat is het probleem met vis en onze oceanen?

Volgens de Wereldvoedsel en -landbouworganisatie (FAO) wordt wereldwijd driekwart van alle vis maximaal of zelfs overbevist. Hierdoor dreigen de zeeën in een rap tempo te worden leeggevist. Als we in het huidige tempo blijven vissen zullen de wereldzeeën al in 2050 van alle eetbare vissoorten zijn beroofd. Dit is niet alleen een grote bedreiging voor mensen die graag een visje eten, ook andere dieren zoals walvissen, zeehonden en vogels zijn afhankelijk van vis.

Grotere roofvissen, zoals tonijn, zwaardvis en kabeljauw, beginnen schaars te worden. Van deze soorten is 90 procent uit de grote oceanen verdwenen. De blauwvintonijn en de geelvintonijn worden in hun voorbestaan bedreigd. De Atlantische kabeljauw is er even slecht aan toe. In Canada is de kabeljauw al voorgoed verdwenen en hetzelfde lot dreigt nu voor Noordzee- en Oostzee-kabeljauw. Toch liggen geelvintonijn, Noord- en Oostzee kabeljauw nog gewoon in de supermarkt en nam de verkoop van kabeljauw in Nederland verder toe.

In Europa zijn meeste waardevolle visgebieden al grotendeels leeggevist. We kunnen alleen maar vis blijven kopen omdat we op grote schaal importeren uit minder ontwikkelde landen, zoals in Afrika en gebieden in de Stille Oceaan. Zodra zij ook al hun visbestanden hebben uitgeput, zijn we wereldwijd door onze visbestanden heen. Dit zal met o.a. de huidige roofbouw door westerse vissersboten in deze wateren al binnen enkele decennia gebeuren. Vissoorten die bedreigd worden horen niet meer verkocht te worden, maar de ruimte te krijgen om te herstellen. Destructieve vangst- en kweektechnieken moeten vervangen worden door duurzame alternatieven. De lijst van rode soorten werpen een blik op de visserijen die het meest urgente aandacht vereisen.

Wat is er mis met de 16 rode vissoorten?

Greenpeace heeft een lijst met rode soorten opgesteld. Deze soorten hebben zwaar te lijden onder grootschalige overbevissing (tonijn, heilbot, kabeljauw, paling), destructieve vangsttechnieken (schol en tong en tropische garnalen) of vervuilende kweek (tropische garnalen). Wij vragen supermarkten dan ook met de verkoop van deze soorten te stoppen tenzij kan worden aangetoond dat ze afkomstig zijn van een duurzame visserij of kweek.

Kan ik nog wel een visje eten?

Natuurlijk kun je nog wel wilde vis eten, maar als je dat in de toekomst ook nog wilt doen dan moet je nu kiezen voor meer duurzame alternatieven en bedreigde vissoorten de kans geven om te herstellen. Ook moet er een einde komen aan vangsttechnieken die de zeebodem kapot maken en veel bijvangst hebben van ander zeeleven.

Voor de consument is het niet of nauwelijks te achterhalen welke vis duurzaam is gekweekt of gevangen. Ook vind je nog niet genoeg duurzame alternatieven terug in supermarkten. Daar moet snel verandering in komen. Vandaar dat wij supermarkten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen eisen stellen aan leveranciers en in hun inkoop rekening houden met de grootste bedreiging van de zeeën, de huidige mate van overbevissing en het gebrek aan volledig beschermde gebieden.

Een voorbeeld van een visserij die op dit moment wel duurzaam is, is de vangst van alaska zalm. Een voorbeeld van duurzame kwekerijen is de Nederlandse kweek van tilapia, meerval en de Europese kweek van regenboogforel.

Meer informatie over verschillende vissoorten kun je vinden op www.goedevis.nl

Wat is de oplossing?

Zolang de zeeën nog slecht beheerd worden en steeds meer vissoorten in de problemen komen moeten supermarkten zorgen voor een duurzaam aanbod van vis. De meeste bedreigde vissoorten moeten de kans krijgen om te herstellen en destructieve vangst- en kweektechnieken moeten worden vervangen door duurzame methodes.

Daarnaast moet er meer bescherming komen voor het kwetsbare zeeleven door zeereservaten in te stellen. Op dit moment is minder dan 1% van de wereldzeeën volledig beschermd tegen menselijke activiteiten die het kwetsbare zeeleven bedreigen. Nu eten we onze vissen op voordat ze goed en wel jongen kunnen krijgen. In zeereservaten krijgt het zeeleven de kans om zich te herstellen. Vissen krijgen weer de ruimte om tot hun ware grootte te groeien waardoor ze kunnen zorgen voor meer en betere nakomelingen. Daarom roept Greenpeace wereldwijd overheden op om te zorgen voor een netwerk van zeereservaten die 40% van de oceanen omvat. Buiten deze zeereservaten moet gewerkt worden aan een duurzame visserij.

Wat is duurzame vis?

Greenpeace beschouwt een visproduct als duurzaam als het komt van een visserij die op de huidige manier kan doorvissen zonder dat het de mogelijkheid van de vissoort aantast om zichzelf in stand te houden, en zonder dat het negatieve gevolgen heeft op andere soorten in het ecosysteem door het verwijderen van een belangrijke voedselbron, het doden van ander zeeleven of door hun omgeving te beschadigen.

Hoe is de rode lijst met vissoorten tot stand gekomen?

De rode lijst is samengesteld op basis van wetenschappelijke gegevens over de grootte van visbestanden, vangst- en kweekmethoden en de gevolgen voor het milieu (o.a. bijvangst, bodemberoering en aantasting van natuurgebieden). Eerst is gekeken welke vissoorten in de winkel liggen, vervolgens hoe duurzaam die vangst of kweek is en tenslotte in hoeveel verschillende supermarkten die worden verkocht. De meest voorkomende rode soorten in de Nederlandse supermarkten zijn op de rode lijst geplaatst.

Indien de herkomst, kweek en vangstmethoden niet op de verpakking of in de winkel is te vinden en geen informatie hierover aan Greenpeace is gegeven staat het product uit voorzorg op de rode lijst, totdat de supermarkt hierover opheldering geeft.

Hoe groot is het aandeel ‘foute’ vis in de Nederlandse schappen?

Er liggen heel veel visproducten in de winkel die vis bevatten van onze rode lijst. Op de meeste producten ontbreekt de informatie om te bepalen waar de vis vandaan komt en hoe deze is gevangen of gekweekt.

Greenpeace roept supermarkten op om deze gegevens alsnog aan te leveren. Pas dan is de ware omvang van het aandeel rode soorten te bepalen.

Hoe hebben jullie de ranglijst voor supermarkten bepaald?

De plaats op de ranglijst is gebaseerd op een analyse van het beleid. Hiervoor is gebruik gemaakt van publieke informatie (website, jaarverslagen etc.) en informatie die de supermarkten op verzoek van Greenpeace hebben aangeleverd. Ter controle van het beleid is gekeken naar het aantal verschillende foute vissoorten die de supermarkt nog verkoopt.